Untitled

“Aşkın teli kalbin telidir, cevre dayanmaz,

Cânâ hazer et, sonra kopar pek gerilince.

Çok tel kırılır sine-i kanun-ı cihânda,

Na-ehline mızrab-ı tasarruf verilince.”

Ziya Paşa

Şunu demek ister mealen:

“Aşk sazının teli tıpkı kalbin teline benzer, incitmeye, eziyete dayanamaz. Ey sevgili dikkat et! Bu tel fazla gerilirse kopar.

Lâyık olmayanlara yetki ve tasarruf mızrabı verilirse, bu dünya kanununda çok tel kırılır, işler kötüye gider.”